زهرا لاهیجانیان

مدیر و مسئول فنی مرکز
روان شناس کودک و خانواده، وسواس، حیطه فردی و پیش از ازدواج

دکتر قاسم نوروزی

فوق تخصص روان شناسی کودکان استثنایی از دانشگاه شفیلد انگلستان، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، روان شناس کودک و نوجوان، افراد با نیازهای خاص، خانواده و زناشویی، مهاجرت تحصیلی، اعتماد به نفس و انگیزش