گالری تصاویر

حضور ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جناب آقای دکتر حاتمی

دیدار دوستانه و مراسم افطاری تیم کاری کلینیک نفس (آویسا)

سلسله کارگاه های بازی درمانی دکتر اصغری نکاح

سلسه کارگاه های سلف هیلینگ دکتر لطیفی و استاد مروی

شب یلدا با دکتر اصغری نکاح

بچه ها سینما با همکاری شهرداری اصفهان

سایر کارگاه ها