گالری تصاویر

افتتاحیه مجوز جدید مرکز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با نام نفس

دیدار دوستانه و مراسم افطاری تیم کاری کلینیک آویسا و نفس

سلسله کارگاه های بازی درمانی دکتر اصغری نکاح

سلسه کارگاه های سلف هیلینگ دکتر لطیفی و استاد مروی

شب یلدا با دکتر اصغری نکاح

سایر کارگاه ها