مریم صانعی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

مریم صانعی

زوج درمانگر و مشاور حیطه فردی، پیش از ازدواج و خانواده

روزهای حضور

سوابق تحصیلی

کارشناسی

علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان

عضویت

دارای عضویت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سوابق کلینیکی

مشاور

بیش از 7 سال سابقه تخصصی مشاوره در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره

تدریس دوره های آموزشی

برگزاری دوره

برگزاری دوره های تخصصی پیش از ازدواج، زوجی، خانواده در خیریه مکتب الحسین، خیریه حب الائمه، مرکز مشاوره آویسا، با همکاری حوزه سپاه شرق(کوهپایه)، با همکاری حوزه سپاه شرق(هاشم آباد)، با همکاری حوزه سپاه شرق(تودشک)، امور فرهنگی دانشگاه غیرانتفاعی المهدی مهر، مرکز مشاوره رضوی

سوابق اجرایی

سمت

مسئول فنی مرکز مشاوره مهرآفرین

سوابق پژوهشی

تالیف کتاب

تالیف 7 جلد کتاب شهربازی هوش هیجانی، تالیف کتاب سنجش هوش هیجانی کودکان 4 تا 8 ساله

تالیف مقاله

مولف مجموعه مقالات علمی و پژوهشی در حیطه تخصصی

طرح پژوهشی

طرح مداخله در بحران های مرتبط با بیماران بیمارستانی با همکاری مرکز آموزشی – درمانی امین اصفهان، مدیر اجرایی پروژه سنجش هوش هیجانی کودک و مادر 4 تا 6 سال در سطح شهر اصفهان با همکاری شهرداری اصفهان، طراح تست هوش هیجانی کودکان 4 تا 8 ساله، مدیر اجرایی طرح غربالگری کودکان حصه

رزرو آنلاین نوبت