راضیه خامی​|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

راضیه خامی​

گفتار درمانگر

روزهای حضور

سوابق تحصیلی

کارشناسی

گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک

سوابق کلینیکی

گفتاردرمانگر

بیش از 3 سال سابقه تخصصی گفتاردرمانی در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره

سوابق پژوهشی

تالیف کتاب

مشاوره و تغذیه در کودکان دارای شکاف لب و کام

تالیف مقاله

مولف مجموعه مقالات علمی و پژوهشی در حیطه تخصصی

رزرو آنلاین نوبت