دکتر فاطمه سلطان زاده جزی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر فاطمه سلطان زاده جزی

متخصص مشاوره خانواده، خانواده درمانگر و درمانگر اختلال های اضطرابی، خلقی و وسواس

روزهای حضور

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد

 • مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

دکترا

 • مشاوره و راهنمایی دانشگاه اصفهان

عضویت

 • دارای پروانه اشتغال تخصصی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • دارای عضویت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سوابق کلینیکی

مشاور

 • بیش از 10 سال سابقه تخصصی مشاوره در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره

تدریس دانشگاهی

مدرس دروس

 • روان شناسی و دروس تخصصی دانشگاه اصفهان، دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه
  الزهرا(س)، دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید رجایی

تدریس دوره های آموزشی

برگزاری دوره

 • روابط بین فردی در دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهرضا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق پژوهشی

تالیف مقاله

 • مولف مجموعه مقالات علمی و پژوهشی در حیطه تخصصی

طرح پژوهشی

 • مقایسه رشد مسیر شغلی دانشجویان مبتلا به وسواس و عادی و مقایسه تاثیر مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد های پذیرش و تعهد و سازه گرایی مسیر شغلی و پویایی اجتماعی بر رشد مسیر شغلی دانشجویان مبتلا به وسواس در دانشگاه اصفهان، بررسی تاثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شاهد و ایثارگر شهر اصفهان در دانشگاه خمینی شهر

رزرو آنلاین نوبت