آزاده استقلالیان

مشاور تحصیلی، شغلی، کودک و نوجوان

روزهای حضور

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

آزاده استقلالیان

مشاور تحصیلی، شغلی، کودک و نوجوان

روزهای حضور

سوابق تحصیلی

کارشناسی

  • مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

کارشناسی ارشد

  • مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران (کرمان)

عضویت

  • دارای عضویت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  • عضو انجمن مشاوره ایران

سوابق کلینیکی

مشاور

بیش از 10 سال سابقه تخصصی مشاوره در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره

تدریس دوره های آموزشی

برگزاری دوره

  • “مهارت های زندگی” در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • “تحصیلی” در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان و هسته مشاوره دانشگاه پیام نور واحد اصفهان

سوابق اجرایی

سمت

مشاور کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سوابق پژوهشی

تالیف مقاله

مولف مجموعه مقالات علمی و پژوهشی در حیطه تخصصی

رزرو آنلاین نوبت