متخصصین مرکز

دکتر قاسم نوروزی

فوق تخصص روان شناسی کودکان استثنائی از دانشگاه شفیلد انگلستان، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، روان شناس کودک و نوجوان، افراد با نیازهای خاص، خانواده و زناشویی، مهاجرت تحصیلی، اعتماد به نفس و انگیزش

دکتر قاسم نوروزی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

زهرا لاهیجانیان

مدیر و مسئول فنی مرکز
روان شناس کودک و خانواده، وسواس، حیطه فردی و پیش از ازدواج

زهرا لاهیجانیان|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر زهره لطیفی​

متخصص روان شناسی بالینی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
روان شناس بالینی، کودک، نوجوان، خانواده و پیش از ازدواج

دکتر زهره لطیفی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر پریناز سجادیان

متخصص روان شناس بالینی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی فیض الاسلام، درمانگر اختلال های خلقی، اضطرابی و وسواس

دکتر پریناز السادات سجادیان|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر سحر خانجانی

متخصص مشاوره خانواده، عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه اراک، زوج درمانگر و مشاور حیطه پیش از ازدواج و خانواده

مریم صانعی

زوج درمانگر و مشاور حیطه فردی، پیش از ازدواج و خانواده

مریم صانعی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر امیرصالح امین جعفری​

متخصص مشاوره مسیر شغلی، مشاور تحصیلی، کاریابی، اشتغال پذیری و پیش از ازدواج

دکتر امیر صالح امین جعفری|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر فاطمه سلطان زاده

متخصص مشاوره خانواده، خانواده درمانگر و درمانگر اختلال های اضطرابی، خلقی و وسواس

دکتر فاطمه سلطان زاده جزی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

استاد بتول زاهد

استاد حوزه و دانشگاه، مشاور پیش از ازدواج، خانواده و نوجوان

بتول زاهدپور|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

منصوره طالبیان

مقطع دکتری تخصصی مشاوره، مشاور کودک، درمانگر مشکلات عاطفی و رفتاری کودک، بازی درمانگر

سام گشتاسبی اصل

مقطع دکتری تخصصی روان شناسی، درمانگر اختلال ملال جنسیتی، سلامت جنسی زوجین، مدیریت بحران، سرطان و تیپ شناسی شخصیت

سام گشتاسبی اصل| مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

فرشیده زندی فر​

زوج درمانگر و مشاور سلامت جنسی (سکس تراپی)

فرشیده زندی فر|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

زهره السادات رضوی

روان شناس کودک و خانواده، درمانگر اختلال نقص توجه و بیش فعالی

زهره السادات رضوی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

حسن اسد زاده​

روان شناس بالینی، مشاوره فردی و نوجوان، درمانگر اختلال های افسردگی و اعتیاد

حسن اسد زاده​|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

عاطفه نیلی

مشاور شغلی، بهبود و توسعه فردی، پیش از ازدواج

فرشته عابدی

روان شناس بالینی، درمانگر اختلال های اضطرابی، افسردگی، وسواس و حیطه فردی

فرشته عابدی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

آسیه محسنی​

روانشناس کودک، درمانگر اختلال های اضطرابی، رفتاری و اختلال یادگیری کودکان

آسیه محسنی اژیه|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

حمیده السادات معتمدی​

روان شناس بالینی، درمانگر اختلال های یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی، مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان

امیر هلاکویی

مشاور خانواده و زوج درمانگر

امیر هلاکویی|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر منصوره مقتدایی​

متخصص روان شناسی کودک و نوجوان، روانسنج و درمانگر اختلال های یادگیری کودکان

دکتر منصوره مقتدایی​| مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

روشنک مرادی

مقطع دکتری تخصصی روان شناسی، روان شناس بالینی، نوروتراپیست در حوزه ADHD، افسردگی و اضطراب

روشنک مرادی| مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

مهدی مروی


درمانگر سلف هیلینگ (خود شفا بخشی)

مهدی مروی| مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

خدیجه بلکامه

مقطع دکتری تخصصی روان شناسی، درمانگر اختلال های یادگیری، نقص توجه و بیش فعالی در کودکان

خدیجه بلکامه|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

فرزانه صدیقی

مقطع دکتری تخصصی روان شناسی، روانشناس مثبت گرا، حیطه فردی و مشاوره تحصیلی

راضیه خامی​

گفتار درمانگر
راضیه خامی​|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

دکتر مریم محمدیان

روانپزشک

دکتر مریم محمدیان|مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)