زهرا لاهیجانیان

مدیر و مسئول فنی مرکز مشاوره آویسا و نفس

متخصصین

دکتر قاسم نوروزی

فوق تخصص روانشناسی کودکان با نیازهای خاص از دانشگاه شفیلد انگلستان،

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

روانشناس کودک، افراد با نیازهای خاص، خانواده، مهاجرت، اعتماد به نفس و انگیزش

دکتر زهره لطیفی​

متخصص روانشناس بالینی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

روانشناس بالینی، کودک، نوجوان، خانواده، پیش از ازدواج و درمانگر سلف هیلینگ

دکتر پریناز سجادیان

متخصص روانشناس بالینی، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی فیض الاسلام

درمانگر اختلال های خلقی، اضطرابی و وسواس

بتول زاهد​

مشاور خانواده و نوجوان، استاد حوزه و دانشگاه

دکتر فاطمه سلطان زاده

متخصص مشاوره، درمانگر اختلال اضطرابی، خلقی و وسواس

دکتر فاطمه سلطان زاده

دکتر امیرصالح امین جعفری​

مشاور خانواده و نوجوان، استاد حوزه و دانشگاه

مریم صانعی​

مشاور خانواده، پیش از ازدواج و زوج درمانی

دکتر منصوره طالبیان

مشاور کودک، درمانگر مشکلات عاطفی و رفتاری کودک، بازی درمانگر

مهدی مروی

متخصص و درمانگر سلف هیلینگ (خودشفابخشی)

زهرا لاهیجانیان​

روانشناس کودک و خانواده، مشاوره پیش از ازدواج و وسواس

دکتر منصوره مقتدایی​

روانشناس کودک و نوجوان، روانسنج و درمانگر اختلال های یادگیری کودکان

فرشیده زندی فر​

مشاور خانواده و سکس تراپیست

خانم فاطمه نیلی​

مشاور خانواده، پیش از ازدواج و شغلی

آقای امیر هلاکویی

مشاور خانواده و زوج درمانگر

دکتر روشنک مرادی​

روانشناس بالینی، نوروتراپیست در حوزه ADHD، افسردگی و اضطراب

دکتر خدیجه بلکامه​

روانشناس کودک، درمانگر اختلال های یادگیری کودکان

فرشته عابدی

روان شناس بالینی، درمانگر اختلال های اضطرابی، افسردگی، وسواس و حیطه فردی

دکتر فرزانه صدیقی

روانشناس مثبت گرا، حیطه فردی و مشاوره تحصیلی

سام گشتاسبی اصل

مقطع دکتری تخصصی روان شناسی، درمانگر اختلال ملال جنسیتی، تشخیص افتراقی ترنس از سایر دسته های اختلال های جنسی، سلامت جنسی کودک، نوجوان و زوجین، مدیریت بحران سرطان ، تیپ شناسی

آسیه محسنی​

روانشناس کودک، درمانگر اختلال های اضطرابی، رفتاری و اختلال یادگیری کودکان

حسن اسد زاده​

روانشناس بالینی، مشاور نوجوان، پیش از ازدواج و طلاق، اعتیاد

زهره السادات رضوی

روان شناس کودک و خانواده
درمانگر اختلال نقص توجه-بیش فعالی(ADHD)

راضیه خامی​

گفتار درمانگر

دکتر مریم محمدیان

روانپزشک