مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره نفس (آویسا)

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره نفس (آویسا) با نام آویسا و تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان اصفهان از زمستان 1394 فعالیت خود را آغاز نموده و از ابتدا سعی نموده در انتخاب روان شناسان و مشاوران مرکز، دو ویژگی تعهد و تخصص را مورد توجه قرار دهد، به همین جهت از روان شناسان و مشاوران متعهد و متخصص با تجربه فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی اصفهان، تهران و دانشگاه های معتبر خارج از کشور در گروه کاری خود بهره گرفته است. در همین راستا فعالیت مرکز ادامه داشته تا این که از زمستان 1397 با نام نفس و با مجوز رسمی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را ادامه می دهد و در حال حاضر با این مجوز فعالیت می نماید.

کودک

اختلال های رفتاری و عاطفی کودکان
اختلال های یادگیری
اختلال نقص توجه و بیش فعالی
بازی درمانی
فرزند پروری

سلف هیلینگ
(خودشفا بخشی)

پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، سلامت جنسی(سکس تراپی) و مشاوره حقوقی

روانپزشکی، گفتار درمانی و نوروتراپی

فردی و خودشناسی

اختلال های اضطرابی،خلقی و وسواس

اجرای آزمون های روان شناسی

هوش
استعداد
شخصیت

برگزاری کارگاه های آموزشی و درمانی ویژه عموم و متخصصین حوزه روان شناسی و مشاوره

خدمات روان شناسی و مشاوره

تحصیلی

تحصیلی

خانواده

خانواده

کودک

کودک

افراد خاص

افراد خاص

گفتار درمانی

گفتار درمانی

زوج درمانی

زوج درمانی

فردی و خودشناسی

فردی و خودشناسی

اختلال های خلقی

اختلال های خلقی

روان شناسان و مشاوران مرکز