مرکز مشاوره آویسا

مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره آویسا

(بامجوز رسمی از اداره کل بهزیستی استان اصفهان)
شماره پروانه:۱۰۶۵

مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره آویسا تحت نظارت اداره کل بهزیستس استان اصفهان،از آغاز کار خود سعی نموده در انتخاب روانشناسان و مشاوران مرکز،دو ویژگی تعهد و تخصص را مورد توجه قرار دهد، به همین جهت از روانشناسان و مشاوران متعهد و متخصص با تجربه فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی اصفهان، تهران و دانشگاه های معتبر خارج از کشور در گروه کاری خود بهره گرفته است.

لازم به ذکر است این مرکز به ارائه تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره به ویژه در حیطه کودک و نیز در دیگر زمینه ها شامل حیطه فردی، نوجوان،خانواده،تحصیلی،شغلی و کودکان با نیازهای خاص می پردازد و تمامی این حیطه ها را به صورت جدی پوشش می نماید.