کارگاه مادران توانمند-کودکان موفق

مدرسین: خانم ها مریم صانعی و آسیه محسنی

برگزاری همزمان جلسات مادر و کودک

افزایش توانمندی مادر و کودک به صورت جلسات همزمان هفتگی در زمینه های:

توانایی درون فردی (خودشناسی، ابرازوجود، خلاقیت، عزت نفس و استقلال)

توانایی اجتماعی (روابط بین فردی، همدلی و مسئولیت-پذیری)

توانایی سازگاری (سازگاری روانی، انعطاف-پذیری و واقع بینی)

توانایی مدیریت استرس(کنترل پرخاشگری و تحمل اضطراب)

توانایی شادمانی(خوشبینی و شادمانی)

آدرس: اصفهان، دروازه دولت، ابتدای خیابان طیب، روبه روی شیرینی خورشید،مجموعه ماتا،ورودی۲،طبقه۳،واحد۳۰

ثبت نام:

۳۲۳۴۹۹۹۳

۰۹۱۳۵۹۶۰۶۰۱

۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴