کارگاه آموزشی ارتقای هوش معنوی

 

مدرس: خانم دکتر پریناز سجادیان ( روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه)

ویژه عموم و متخصصین

تلفن ثبت نام: ۳۲۳۴۹۹۹۳ ، ۰۹۹۰۰۲۰۹۱۳۴ ، ۰۹۱۳۵۹۶۰۶۰۱

آدرس: اصفهان، دروازه دولت، ابتدای خیابان طیب، روبه روی شیرینی خورشید، مجموعه ماتا، ورودی۲، طبقه۳، واحد۳۰