دکتر حمید مهرابی

مدرس دانشگاه لیون ۲ فرانسه

دکترای روانشناسی سلامت جنسی از دانشگاه لیون ۲ فرانسه

عضو لابراتوار سلامت، فرد و اجتماع (SIS ) دانشگاه لیون ۱ فرانسه

عضو انجمن مشاوران، مدرسان و درمانگران در روابط جنسی (AASECT) دانشگاه واشنگتن آمریکا

عضو انجمن پزشکان سکسولوگ اروپا EESM

عضو سازمان بهداشت جهانی جنسی WAS

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

متخصص آسیب های اجتماعی در حوزه های سلامت جنسی، روابط زناشویی و آموزش جنسی